Za bezplatný hosting tejto stránky ďakujeme spoločnosti EuroNET Slovakia s.r.o.

Pomohli nám

Pomoc, ktorú nečakáme, ktorá prichádza v čase trápenia, ktorá pomáha napĺňať nádeje, nás samých nielen dojíma, ale zaväzuje dávať dobrotu srdca ďalej. Je to pocit zažívaného zázraku... Ďakujeme našim najbližším rodinám za povzbudenie, všetkým, ktorí nás sprevádzajú priateľstvom, modlitbou a všetkým, ktorí pomohli finančnými prostriedkami.

Veľké "Ďakujem" patrí:

  • Rodinám: Kamenská, Duchoňová, Adamová, Jančíková, Bocková, Hviščová, Sakalová, Šimová, Tuhrinská, Adamkovičová, Čechová
  • kolektívu pracovníkov a kolegov firmy Lear corporation Prešov – za pomoc vo forme zbierky i poskytnutím 2% zaplatenej dane
  • kolektívu učiteľov Gymnázia sv. Moniky v Prešove – za poskytnuté 2% zaplatenej dane
  • 149 jednotlivcom a 9 firmám: MK Soft Prešov, Denta care, Abramex, Micro Point, Kovoinvest Košice, Avec s.r.o Prešov, ktorí poskytli 2% zaplatenej dane
  • Darcom: p. Marinčáková, Pavol Štefurik, Juraj Jurica a mnohým ďalším, ktorí si nepriali byť menovaní
  • Osobitné poďakovanie patrí riaditeľke Súkromnej špeciálnej základnej školy s materskou školou pre žiakov s autizmom v Prešove, Mgr. Eve Turákovej za možnosť zbierať 2% dane cez regionálne autistické centrum, OZ Francesco
  • Primátorovi mesta Prešov: JUDr. Pavel Hagyari
  • Za bezplatný webhosting ďakujeme firme EuroNET Slovakia s.r.o.